:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประชุมวางแผนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2566

3 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลชุมแสง นำโดย นายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/ประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงาน "ประเพณีวิ่งควายชุมแสง (ครั้งที่ 42) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และหาแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
หลังจากนั้น ได้ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมใน "โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ที่จะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ บริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลชุมแสง โดยในงานจะมีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยเราค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร