:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565

17 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น.

"ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565"

เทศบาลตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกันหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ของเทศบาลตำบลชุมแสงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร