:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

3 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

 ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.
เทศบาลตำบลชุมแสง นำโดย นายเอกชัย ขาวสะอาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเพื่อให้อปท./ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ "วัด ประชาชน รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส.
ในวันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ วัดชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร