:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

20 มี.ค. 2563

รายละเอียด: ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลชุมแสงทุกท่าน,จิตอาสา และกลุ่มช่างเย็บผ้าในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน/เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆมา ทางเทศบาลตำบลชุมแสงของเรา มีอุปกรณ์ในการจัดทำให้ทั้งหมดค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชุมแสง โทร.๐๓๘-๐๒๙-๔๙๐-๒ ในวันและเวลาราชการ ค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร