:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ:  การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565

26 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2565

     เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิรับสวัสดิการแห่งรัฐรีบติดต่อขอรายละเอียดได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน ณ ที่การอำเภอวังจันทร์ เพื่อมิให้เสียสิทธิ

       ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบตามโครงการ และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วพบว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้อง ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ เปิดบริการรับลงทะเบียนทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน หรือสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์  โดยมีธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธ.ก.ส. มาเปิดรับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์

      ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ 
            ลงทะเบียนวันที่ 14- 19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
           ลงทะเบียนวันที่ 21- 27 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 4 พฤศจิกายน 2565
            ลงทะเบียนวันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

      ลงทะเบียนผ่าน หรือ สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ รอประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนมากราคม 2566

     หากลงทะเบียนไม่ผ่าน หรือ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ หรือสาขาธนาคารที่เลือกลงทะเบียน

     กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน เนื่องจากมีคู่สมรสและไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ได้จากเว็บไซต์ของโครงการฯ ได้ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th หรือติดต่อขอรับจากหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

     การแก้ไขข้อมูลต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
       แก้ไขข้อมูลวันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565 
       แก้ไขข้อมูลวันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 17 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร