:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ขอเชิญประชาชนทุกท่านประดิษฐ์กระทง เพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการ"อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

7 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ บริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลชุมแสง
เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป
โดยกระทงที่ใช้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกระทง
1. กระทงประเภทสวยงาม
1.1 เป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ
1.2 มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน (ใบตอง ดอกไม้ ธูปเทียน)
1.3 กระทงที่ส่งเข้าประกวดต้องลอยน้ำได้จริง
เกณฑ์การตัดสินประเภทสวยงาม
- สวยงาม กลมกลืน 30 คะแนน
- ความประณีต 30 คะแนน
- วัสดุที่ใช้ในการทำกระทง 20 คะแนน
- สัดส่วน รูปทรง ความสมดุล 10 คะแนน
- ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียม 10 คะแนน
2. กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์
2.1 เป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ
2.2 มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน (ใบตอง ดอกไม้ ธูปเทียน)
2.3 กระทงที่ส่งเข้าประกวดต้องลอยน้ำได้จริง
เกณฑ์การตัดสินประเภทความคิดสร้างสรรค์
-การนำเสนอมีความคิดสร้างสรรค์และสื่อถึงความหมายแนวคิดการประดิษฐ์กระทง 30 คะแนน
- ความประณีต 30 คะแนน
- วัสดุที่ใช้ในการทำกระทง 20 คะแนน
- สัดส่วน รูปทรง ความสมดุล 10 คะแนน
- ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียม 10 คะแนน
หมายเหตุ :
เงินรางวัลการประกวดกระทง ทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 300 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร