:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลเจ้าแปะกง ตลาดชุมแสง

4 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลเจ้าแปะกง ตลาดชุมแสง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.30 น. ให้บริการ ฉีดวัคซีน และ ทำหมัน (จำนวน 30 ตัว)ให้สุนัขและแมว
โดยประชาชนผู้สนใจ (อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมแสง) สามารถนำบัตรประชาชนของท่านมาลงทะเบียนรับบัตรคิว ณ จุดบริการ ณ ศาลเจ้าแปะกง ตลาดชุมแสง **ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิการทำหมันครัวเรือนละ 1 ตัว**
สอบถามเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชุมแสง
038-029490 ต่อ 151

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร