:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีนอกสถนที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

13 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลชุมแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงกรออกหน่วยรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมีการกิจกรรมการออกหน่วยรับชำระภาษีนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565  ช่วงเวลาตั้งแต่ 16.30-18.30 น. เพื่อให้บริการชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียนต่างๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_240_54_26_294.pdf