:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ..ศ. ๒๕๖๖

3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ..ศ. ๒๕๖๖  หรือเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร