:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลชุมแสง เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลชุมแสง เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_323_29_31_730.pdf