:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 1 ก.ค. 2565

รายละเอียด: ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชุมแสง ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชุมแสงกำหนด)


file

news_38_2022_9_24_500502.pdf

news_38_2022_9_24_507433.pdf

news_38_2022_9_24_514290.pdf

news_38_2022_9_24_520994.pdf

news_38_2022_9_24_527873.pdf