:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ออกหน่วย ณ 2 จุดบริการ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566

3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชุมแสง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังจันทร์ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยออกหน่วย ณ 2 จุดบริการ ได้แก่      

1.ศาลาอเนกประสงค์วัดเขาตลาด      

2.บริเวณศาลเจ้าแปะกง ตลาดชุมแสง

ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 12.00น. โดยให้บริการ ฉีดวัคซีน และทำหมันให้สุนัขและแมว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร