:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: เทศบาลตำบลชุมแสง ร่วมกับ โรงเรียนวัดเขาตลาด จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

24 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนบ้านเขาตลาด ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ให้นักเรียนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย โดยในโครงการจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตามฤดูกาล / การฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) และกิจกรรมวัดสมรรถภาพนักเรียน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร