:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: ประกาศ/คำสั่งเทศบาลตำบลชุมแสง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสงให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

4 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ/คำสั่งเทศบาลตำบลชุมแสง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสงให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร